Yetkilendirme

P2.6.    Yetkilendirme: Proje yöneticisine (veya yöneticinin işlem yapmasını uygun gördüğü kişiye) PAYS kullanımı için yetki verilmesi ve kişinin verilen yetkiyi üzerine alması işlemlerini içerir.

Not: Şu anda proje yöneticileri doğrudan PAYS’a giriş yapmamaktadır. Giriş işlemlerini, DÖSİM personeli proje yöneticisinden yetki alarak yürütmektedir.