Politikalarımız

Politikalarımız

  • Uluslararası standartlarda kalite yönetim sistemi kurmak ve her zaman daha iyisi olacağı inancıyla kendimizi sürekli ölçmek ve iyileştirmek
  • Risklerimizi tespit etmek ve önleyici tedbirler almak
  • Birlikte çalıştığımız öğretim elemanlarının proje süreçleri hakkında yeterince bilgili olmasını sağlamak
  • İhtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde yazılım ve donanım alt yapısını oluşturmak ve geliştirmek
  • Yeterli ve nitelikli kadrolarla çalışmak
  • Çalışma şartlarımızı iyileştirmek
  • Hizmet içi ve dışı eğitimlere önem vermek ve sürekliliğini sağlamak, mevzuat değişikliklerine çalışan eğitimi ve yazılımlarımızla hızla adapte olmak
  • Gelir ve giderlerini yönettiğimiz birimlerin kontrolünde söz sahibi olmak
  • E-devlet uygulamalarına entegre olmak