Mevzuat

Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

Kanun Numarası :2547
Kabul Tarihi :04/11/1981
Yayımlandığı Resmi Gazete  :Tarih: 06/11/1981 Sayı: 17506

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2547&MevzuatTur=1&MevzuatTe...

KAMU İHALE KANUNU

Kanun Numarası :4734
Kabul Tarihi :04/01/2002
Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 22/01/2002 Sayı: 24648

https://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası :4684
Kabul Tarihi :20/06/2001
Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 03/07/2001 Sayı: 24451

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/kkdf_mevzuat/4684_KANUN.htm

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

Kanun Numarası :5018
Kabul Tarihi :10/12/2003
Resmi Gazete Tarihi :Tarih: 24/12/2003 Sayı: 25326

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5018&MevzuatTur=1&MevzuatTe...

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

Kanun Numarası :4735
Kabul Tarihi :05/01/2002
Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 22/01/2002 Sayı: 24648

https://www.ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numarası :657
Kabul Tarihi :14/07/1965
Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 23/07/1965 Sayı: 12056

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

Kanun Numarası :5502
Kabul Tarihi :16/05/2006
Resmi Gazete Tarihi :20/05/2006
Resmi Gazete Numarası :26173

GÜMRÜK KANUNU

Kanun Numarası :4458
Kabul tarihi :27/10/1999
Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih:04/11/1999 Sayı: 23866

DEVLET İHALE KANUNU

Kanun Numarası :2886
Kabul Tarihi 08/09/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 10/09/1983 Sayı: 18161

HARCIRAH KANUNU

Kanun Numarası :6245
Kabul Tarihi :10/02/1954
Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 18/02/1954, Sayı: 8637

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.3.6245.pdf

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası :3065
Kabul Tarihi :25/10/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete :tarih: 02/11/1984, Sayı: 18563

DAMGA VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası :488
Kabul Tarihi :01/07/1964
Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 11/07/1964, Sayı: 11751

ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30/12/2005 No:2005/9913
Dayandığı Kanunun Tarihi :10/12/2003 No:5018
Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi :21/1/2006 No:26056
Yayımlandığı düsturun Tertibi :5 Cilt: 44

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20059913&MevzuatTur=3&Mevzu...

Ayrıca Yukarıdaki Kanunlara Bağlı Yönetmelik ve Tebliğler