Misyon

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Misyonu

  • İşletmenin idari işlerini mevzuatlara, işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek
  • Üniversitemize bağlı eğitim-öğretim araştırma veya uygulama birimi/bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan proje, danışmanlık, deney, seminer karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek
  • Döner Sermaye faaliyetleri için alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak, hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek
  • Üniversitemiz personeline katkı payları ve yolluk ödemek
  • Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek, muhasebeleştirmek ayrıca ilgili birim/bölüm/kurumlara raporlar sunmak