Sözleşmeli personel çalıştırma

P2.5.2. Sözleşmeli personel çalıştırma

1.   Proje yöneticisi projede sözleşmeli personel çalışabilmesi için Talep Yazısını (TY) hazırlar ve DÖSİM’e iletir. (TY Rektörlük makamına yazılır.)

2.   DÖSİM proje bütçesinde öngörülen toplam süre için yeterli personel ödeneği olup olmadığını kontrol eder. Yeterli ödenek yoksa, DÖSİM proje yöneticisini bilgilendirir ve TY’nda değişiklik yapar.

3.   DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı personele ödeme işlemini onaylar.

4.   DÖSİM sözleşmeyi hazırlar.

      Not: Sözleşme maliyeti, sözleşmeli personelin brüt ücretine %20,50 SGK işveren payı eklenerek bulunur. Personele ödeme yapılırken proje bütçesinden bu toplam maliyet düşülür.

5.   Proje yöneticisi, sözleşmeli personel, DÖSİM müdürü ve rektör yardımcısı sözleşmeyi imzalar.

      Not: Sözleşme, süresi dolmadan önce fes edilebilir veya süresi dolduktan sonra uzatılabilir.

6.   DÖSİM SGK’ya sigorta girişini yapar ve personel çalışmaya başlar.

Not: Aşağıdaki ödeme işlemleri (7-9 adımları) her ödeme döneminde (çoğunlukla her ay) tekrar edilir.

7.   DÖSİM muhasebe ve bordro işlemlerini yapar.

8.   DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı aylık ödeme işlemini onaylar.

9.   DÖSİM aylık ödeme tutarını proje bütçesinden düşer, personelin ücretini maaş hesabına yatırır.

10. Sözleşme süresi dolduğunda, DÖSİM SGK’dan personelin sigorta çıkışını yapar.