Seminerin başlatılması

S1. Seminerin başlatılması

  1. Seminer halka açık olacaksa, semineri verecek veya koordine edecek öğretim üyesi, Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile görüşerek seminerin duyurulmasını sağlar. (Maliyet hesapları eğitimi alacak kişilerin ödeyeceği toplam para üzerinden yapılır.) Seminer kurum/firma talebi üzerine verilecekse, semineri verecek veya koordine edecek öğretim üyesi, kurum/firma ile görüşerek seminerin süresi ve içeriğinde anlaşır. Her iki durumda da semineri alacak kişi sayısı yeterli düzeye ulaşırsa seminer yapılır.

  2. SEM müdürü proje kodunu belirler ve Proje Takip Formunun (PTF) hazırlanmasını sağlar.

  3. SEM müdürü PTF’nu proje yöneticisi ve müdür olarak imzalar. Kurum/firma talebi üzerine verilecek seminerler için ilgili kurum/firma ve SEM müdürü PTF’nun eki olarak proje sözleşmesini hazırlar. SEM PTF’nu ve varsa sözleşmeyi DÖSİM’e iletir.

  4. DÖSİM gerekli kontrolleri ve düzeltmeleri yapar, SEM müdürünü bilgilendirir. DÖSİM müdürü PTF’nu paraflayarak Rektörlüğe iletir.

  5. İlgili rektör yardımcısı PTF’nu onaylar.

  6. Sözleşme varsa, ilgili rektör yardımcısı ve kurum/firma sözleşmeyi imzalar ve proje başlar.