Raporlama

P2.7.    Raporlama: Gelir/gider raporu, proje mizanı, proje sayısı, proje dökümü işlemlerini içerir.

Not: DÖSİM personeline ek olarak, proje yöneticileri de PAYS’dan kendi projeleriyle ilgili raporlara erişebilmektedir.