İngilizce dil eğitiminin yürütülmesi

I2. İngilizce dil eğitiminin yürütülmesi

İngilizce dil eğitimi bütçesinden karşılanan avans, satın alma ve yolluk işlemleri, P. Proje altındaki benzer P2.2, P2.3 ve P2.4 süreçleri izlenerek yapılabilir.