Taşınır Kayıt Yetkililerine Duyuru

Demirbaşların devir işlemlerinin Strateji Daire Başkanlığı’na yapılması, Tif’lerinin Müdürlüğümüze gönderilmesi ve Tüketim Tif’lerinin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne gönderilmesi  08.11.2023 - 30.11.2023 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.