TAŞINIR KAYIT YETKİLİLERİ VE MUTEMETLERİN DİKKATİNE

18 Haziran 2020 Perşembe günü  Resmi Gazetede Yayınlanan  31159 nolu yönetmelik gereği

Bütçe, Taşınır İşlemleri, Devir ve Teslim Süreleri le ilgili yönetmelik

Döner sermaye gelirleri ile alınan araç, gereç ve diğer demirbaş eşya (canlı demirbaş hariç) en geç satın alındığı ay sonu itibarıyla gelirin elde edildiği yükseköğretim kurumu taşınır birimine devredilir.