SATINALMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU - 2023 YILI

04 Aralık 2023 tarihi itibariyle Doğrudan Temin talepleri Bütçe Yıl Sonu işlemleri sebebiyle alınmayacaktır. 18.12.2023 tarihine kadar firmalara fatura ödemeleri devam edecektir. 

15  Ocak   2024 tarihi itibariyle Doğrudan Temin talepleriniz alınacaktır.

15  Ocak   2024 itibariyle Doğrudan Temin Taleplerinizde her formdan 1 Asıl 1 Fotokopi olarak dosya hazırlanması, fatura ödemelerinde  Vergi Borcu Yoktur (fatura tarihi ve/veya sonraki tarihe ait olacaktır) yazısı ile beraber getirilmesi gerekmektedir.

Demirbaş alımlarında Teknik Şartname, Hizmet Alımlarınızda Teslim Tutanağı gönderilmesi gerekmektedir.

Doğrudan Temin yoluyla alınan hizmetlere ait Tevkifatlı faturalarınızın KDV dönemini geçmemesi için, faturayı kestirmiş olduğunuz ay içinde 25’ini geçmeyecek şekilde Müdürlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir.