Satınalma Birimlerine Yıl Sonu İşlemleri İçin Duyuru

06 Aralık 2021 tarihi itibariyle Doğrudan Temin talepleri Bütçe Yıl Sonu işlemleri sebebiyle alınmayacaktır. 20.12. 2021 tarihine kadar firmalara fatura ödemeleri devam edecektir. 

17  Ocak   2022 tarihi itibariyle Doğrudan Temin talepleriniz alınacaktır.

17 Ocak 2022 itibariyle Doğrudan Temin Taleplerinizde her formdan 1 Asıl 1 Fotokopi olarak dosya hazırlanması, fatura ödemelerinde  Vergi Borcu Yoktur (fatura tarihi ve/veya sonraki tarihe ait olacaktır) yazısı ile beraber getirilmesi gerekmektedir.

Demirbaş alımlarında Teknik Şartname, Hizmet Alımlarınızda Teslim Tutanağı gönderilmesi gerekmektedir.

Doğrudan Temin yoluyla alınan hizmetlere ait Tevkifatlı faturalarınızın KDV dönemini geçmemesi için, faturayı kestirmiş olduğunuz ay içinde 25’ini geçmeyecek şekilde Müdürlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir.

 

 

 

 Saygılarımla

Avni Bal

Döner Sermaye İşletme Müdürü