Kimliğini kaybeden ODTÜ personelinin yapması gerekenler.

  1. Kimliğini kaybeden ODTÜ personeli yeni kimlik talebini Personel Dairesi Başkanlığına (PDB) iletir. Kimlik bedelini (5,00TL) ilgili banka hesap numarasına yatırır ve dekontu PDB’na iletir.

                Kimlik bedelinin yatırılacağı banka, şube ve hesap numarası:

                Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi

                IBAN: TR 1700 0100 1537 0898 0700 5001

  2. PDB yeni kimlik talebini Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirir.

  3. DÖSİM günlük hesap hareketlerini kontrol eder ve muhasebe işlemlerini yapar. Kimlik kayıp bedellerinden elde edilen tutarı DÖSİM PDB bütçesine gelir olarak ekler.