Avans ve Satınalma Formlarının Yenilenmesi

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde yapılacak olan avans kapama formu 30.07.2021 tarihinden itibaren yenilenmiştir.

Döner  Sermaye  İşletme   Müdürlüğü'nde   yapılacak olan doğrudan temin işlemlerinize ait 30.07.2021  tarihi  itibariyla Mal/Hizmet/Yapım işleri ile ilgili kabul tutanağı formu hazırlanacaktır.