Avans Mutemetlerinin Dikkatine

Avans talep formunda, alınacak tutarın hangi ihtiyaçları karşılayacağı (kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, kargo giderleri, bilgisayar ve büro makinaları yedek parçaları alımı...........gibi) bilgisi açıkça belirtilmeli ve talep formunda belirtilen kalemler dışında harcama yapılmaması gerekmektedir.