AVANS MUTEMEDLERİNİN DİKKATİNE

31.12.2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmüne göre avans kapamalarda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Avans hesaba yattığı gün dahil 5 (beş) gün içinde harcamaya başlamak

2. Avans aracılığı ile yapılan ürün alımları faturaları için TİF yanında Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, hizmet alımları için teslim tutanağı hazırlanması,

3. Tüm harcamalar yapıldıktan sonra kalan bakiye tutarını 30 günlük süre bitimini beklemeden, son fatura tarihi dahil 3 (üç) gün içinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Ziraat Bankası hesabına yatırlması gerekmektedir.