2018 Taşınır İşlemleri (DMİS)

Döner Sermaye gelirleri ile Birim ve Bölümlere alınan sarf ve demirbaş (taşınır) alımlarının ambar girişleri DMIS programından birim mal sorumlusu veya taşınır yetkilileri tarafından yapılacaktır.

Oluşturulan taşınır işlem fişleri satın alma ve avans evrakları ile birlikte müdürlüğümüze iletilecektir.