Danışmanlığın başlatılması

D1. Danışmanlığın başlatılması

  1. Danışman DÖSİM’den danışmanlık kodunu alır ve Danışmanlık Hizmet İzni Formunu (DHİF) hazırlar. (Yurt dışında yapılacak danışmanlıklar için bu formun İngilizce hazırlanması gerekir: Permission for Consultancy Form) Danışman gerek duyarsa DHİF’nu hazırlarken DÖSİM’den yardım alabilir.

Not: Bir ayda danışmanlık yapılabilecek gün sayısı en fazla 5 olabilir.

  1. İlgili kurum/firma ve danışman DHİF’nu imzalar. Danışman DHİF’nu ilgili bölüm başkanına (veya dengi birim yöneticisine) iletir.

  2. Bölüm başkanı DHİF’nu onaylar, DHİF’nu ilgili dekanlığa (veya dengi birime) iletir.

  3. Dekan DHİF’nu onaylar. Dekanlık DHİF’nu DÖSİM’e iletir.

  4. DÖSİM gerekli kontrolleri ve düzeltmeleri yapar, danışmanı bilgilendirir. DÖSİM müdürü DHİF’nu paraflayarak Rektörlüğe iletir.

  5. İlgili rektör yardımcısı DHİF’nu onaylar ve danışmanlık başlar.