Üniversite personeline ödeme

P2.5.1. Üniversite personeline ödeme

Not: Personele ödeme işlemleri her ödeme döneminde (çoğunlukla her ay) tekrar edilir.

1.   Proje yöneticisi Ödeme Çizelgesini (ÖÇ) hazırlar ve DÖSİM’e iletir.

      Not: Ödeme kaynağı proje bütçesi yerine bölüm/dekanlık/rektörlük payı ise, proje yöneticisi yerine harcama yetkilisi olarak, bölüm başkanı/dekan/rektör yardımcısı ÖÇ’ni hazırlar.

2.   DÖSİM her çalışan için ücretin, mevzuatla belirlenen üst sınırı aşıp aşmadığını kontrol eder. Sınır aşılıyorsa, DÖSİM proje yöneticisini bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

3.   DÖSİM proje bütçesinde yeterli personel ödeneği olup olmadığını kontrol eder. Yeterli ödenek yoksa, DÖSİM proje yöneticisini bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

4.   DÖSİM muhasebe ve bordro işlemlerini yapar. Harcama tutarını ödeme kaynağından bloke eder.

5.   DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı ödeme işlemini onaylar.

6.  DÖSİM bloke edilmiş toplam ödeme tutarını ödeme kaynağından (proje bütçesi veya bölüm/dekanlık/rektörlük payı) düşer, çalışanların ücretlerini maaş hesaplarına yatırır.