Taşıt pulu/bandrol iadesi

G5.2.   Taşıt pulu/bandrol iadesi

  1. İç Hizmetler iadenin yapılacağı banka hesap bilgilerini içeren dilekçe hazırlar. Taşıt pulu/servis bondrollerine ait dekontu ekler.

  2. İç Hizmetler yetkilisi dilekçeyi imzalar ve dekontla beraber DÖSİM’e iletir.

  3. DÖSİM muhasebe işlemlerini yapar, iade tutarını ilgili kişinin hesabına yatırır ve İç Hizmetler bütçesine ait gelirlerden düşer.