Taşıt pulu/bandrol alma

G5.1.   Taşıt pulu/bandrol alma

  1. Taşıt pulu/servis bandrolü talep eden kişi/firma taşıt pulu bedelini ilgili banka hesabına yatırır ve dekontu İç Hizmetlere iletir.

                Taşıt pulu/bandrol bedelinin yatırılacağı banka, şube ve hesap numarası:

                Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi

                IBAN: TR 1000 0100 1537 0898 0700 5030

  2. İç Hizmetler yetkilisi taşıt pulunu/servis bandrolünü hazırlar ve talep eden kişiye/firmaya iletir.

  3. İç Hizmetler yetkilisi dekontları DÖSİM’e iletir.

  4. DÖSİM muhasebe işlemlerini yapar, taşıt pullarından/servis bandrollerinden elde edilen tutarı DÖSİM İç Hizmetler bütçesine gelir olarak ekler.