Seminerin yürütülmesi

S2. Seminerin yürütülmesi

Seminer bütçesinden karşılanan avans, satın alma ve yolluk işlemleri, P. Proje altındaki benzer P2.2, P2.3 ve P2.4 süreçleri izlenerek yapılabilir.