Seminer personeline ödeme

S2.1.    Seminer personeline ödeme

Not: Semineri veren personele ödeme işlemleri her ödeme döneminde (çoğunlukla her ay) tekrar edilir.

  1. SEM müdürü Ödeme Çizelgesini (ÖÇ) hazırlar ve DÖSİM’e iletir.

  2. DÖSİM her çalışan için ücretin, mevzuatla belirlenen üst sınırı aşıp aşmadığını kontrol eder. Sınır aşılıyorsa, DÖSİM SEM müdürünü bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

  3. DÖSİM seminer bütçesinde yeterli personel ödeneği olup olmadığını kontrol eder. Yeterli ödenek yoksa DÖSİM SEM müdürünü bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

  4. DÖSİM muhasebe ve bordro işlemlerini yapar. Harcama tutarını ödeme kaynağından bloke eder.

  5. DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı ödeme işlemini onaylar.

  6. DÖSİM bloke edilmiş toplam ödeme tutarını seminer bütçesinden düşer, çalışanların ücretlerini maaş hesaplarına yatırır.