Satın alma

P2.3.    Satın alma

Notlar:

Satın alma

  • demirbaş (örneğin makina, bilgisayar, mobilya),

  • sarf malzemesi (örneğin el aletleri, kırtasiye, kimyasallar, hazır bilgisayar yazılımı) ve

  • hizmet (örneğin yazılım geliştirilmesi)

      alımını kapsar. Satın alma süreci bunların hepsi için benzerdir.

Net rakam yıldan yıla değişmekle birlikte, yaklaşık 50,000 TL altındaki yurt içi satın alma işlemleri doğrudan temin, bu tutarın üstündekiler ise ihale yoluyla yapılır.