Projenin Yürütülmesi

P2. Projenin yürütülmesi

Not: Proje yöneticisi, proje kodu ile PAYS (Proje Akış ve Yönetim Sistemi) üzerinden projeyi izleyebilir.