Projenin sonlandırılması

P2.8.    Projenin sonlandırılması: Projenin tüm parası yatırılıp harcandığında proje PAYS’da kapatılır.