Projenin Başlatılması

P1. Projenin Başlatılması

1.   Proje yöneticisi DÖSİM’den proje kodunu alır ve Proje Takip Formunu (PTF) hazırlar. Proje yöneticisi gerek duyarsa PTF’nun hazırlanmasında DÖSİM’den yardım alabilir.

2.   İlgili kurum/firma ve proje yöneticisi PTF’nu imzalar.

3.   İlgili kurum/firma ve proje yöneticisi PTF’nun eki olarak proje sözleşmesini (ve gerekirse gizlilik sözleşmesini) hazırlar. Bu aşamada proje yöneticisi isterse ODTÜ Hukuk Müşavirliği’nden danışmanlık alabilir. PTF ve sözleşmeyi ilgili bölüm başkanına (veya dengi birim yöneticisine) iletir.

4.   Bölüm başkanı PTF’nu onaylar, PTF ve sözleşmeyi ilgili dekanlığa (veya dengi birime) iletir.

5.   Dekan PTF’nu onaylar. Dekanlık PTF ve sözleşmeyi DÖSİM’e iletir.

6.   DÖSİM gerekli kontrolleri ve düzeltmeleri yapar, proje yöneticisini bilgilendirir. DÖSİM müdürü PTF’nu paraflayarak Rektörlüğe iletir.

7.   İlgili rektör yardımcısı PTF’nu onaylar.

8.   Rektör yardımcısı ve ilgili kurum/firma sözleşmeyi imzalar ve proje başlar.