Proje yolluk avansı alma

P2.4.1. Proje yolluk avansı alma

  1. Seyahate çıkacak proje çalışanı akademik görevlendirmesinin yapılabilmesi için gerekli süreci Personel Daire Başkanlığı ile tamamlar.

          (bknz: http://pdb.metu.edu.tr/akademik-gorevlendirme)

          Sürecin sonunda, ilgili dekanlık (veya dengi birim) görevlendirme için Yönetim Kurulu Karar (YKK) yazısını DÖSİM’e ve proje çalışanına iletir.

  2. Görevlendirilen proje çalışanı yolluk avans talebini, yaklaşık harcama tutarı ile birlikte, görevlendirmenin başlayacağı tarihten 15 gün önce DÖSİM’e e-posta veya telefon ile bildirir.

  3. DÖSİM gerekli kontrolleri yapar ve ödenebilecek avans tutarını belirler. Muhasebe işlemlerini yapar ve avans tutarını ödeme kaynağından bloke eder.

  4. DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı yolluk avansı alma işlemini onaylar.

  5. DÖSİM talep edilen avans miktarını görevlendirilen proje çalışanının maaş hesabına yatırır.