Personel

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (DÖSİM) Personeli ve Süreçlere Göre Görev Dağılımı

Süreç Kodu

Süreç Tanımı

Sorumlu Kişi (Telefon Numarası)

P.

Proje

 

P1.

Projenin başlatılması

Buket Bal (3519-2145), Tuğba Tokulluoğlu (3572), Sema Aydın (3873), Avni Bal (3521)

P2.

Projenin yürütülmesi

Buket Bal (3519-2145), Tuğba Tokulluoğlu (3572), Sema Aydın (3873), Avni Bal (3521)

P2.1.

Kurum/firmadan ödeme

Buket Bal (3519-2145), Tuğba Tokulluoğlu (3572), Sema Aydın (3873), Avni Bal (3521)

P2.2.

Avans

 

P2.2.1.

İş avansı alma

Leyla Özdemir (3520), Melih Duman (3503)

P2.2.2.

Kredi avansı alma

Leyla Özdemir (3520), Hacı Ali Duman (3503)

P2.2.3.

İş avansı kapama

Leyla Özdemir (3520), Hacı Ali Duman (3503)

P2.2.4.

Kredi avansı kapama

Leyla Özdemir (3520), Hacı Ali Duman (3503)

P2.3.

Satın alma

 

P2.3.1.

Doğrudan temin yoluyla satın alma

Bekir Yıldırım (2146)

P2.3.2.

İhale yoluyla satın alma

Bekir Yıldırım (2146)

P2.3.3.

Yurt dışından satın alma

Leyla Özdemir (3520), Hacı Ali Duman (3503)

P2.4.

Proje yolluk

 

P2.4.1.

Proje yolluk avansı alma

Bilal Yamur (3522), Sibel Karaca (3833)

P2.4.2.

Proje yolluk avansı kapama

Bilal Yamur (3522), Sibel Karaca (3833)

P2.4.3.

Proje yolluk bildirimi

Bilal Yamur (3522), Sibel Karaca (3833)

P2.5.

Proje personeline ödeme

 

P2.5.1.

Üniversite personeline ödeme

Murat Döner (3577), Bilal Yamur (3522)

P2.5.2.

Sözleşmeli personel çalıştırma

Murat Döner (3577), Bilal Yamur (3522)

P2.6.

Yetkilendirme

 

P2.7.

Raporlama

Buket Bal (3519-2145), Tuğba Tokulluoğlu (3572),  Avni Bal (3521)

P2.8.

Projenin sonlandırılması

Avni Bal (3521),Tuğba Tokulluoğlu (3572 )

D.

Danışmanlık

 

D1.

Danışmanlığın başlatılması

Buket Bal (3519-2145), Tuğba Tokulluoğlu (3572), Sema Aydın (3873)

D2.

Danışmanlığın yürütülmesi

Buket Bal (3519-2145), Tuğba Tokulluoğlu (3572), Sema Aydın (3873), Avni Bal (3521)

D2.1.

Danışmana ödeme

Murat Döner (3577), Bilal Yamur (3522), Tuğba Tokulluoğlu (3572)

S.

Seminer

 

S1.

Seminerin başlatılması

Sema Aydın (3873), Tuğba Tokulluoğlu (3572)

S2.

Seminerin yürütülmesi

Sema Aydın (3873), Tuğba Tokulluoğlu (3572)

S2.1.

Seminer personeline ödeme

Bilal Yamur (3522), Tuğba Tokulluoğlu (3572)

I.

İngilizce dil eğitimi

 

I1.

İngilizce dil eğitiminin başlatılması

Sema Aydın (3873), Tuğba Tokulluoğlu (3572), Buket Bal (3519-2145)

I2.

İngilizce dil eğitiminin yürütülmesi

Buket Bal (3519-2145), Tuğba Tokulluoğlu (3572), Sema Aydın (3873), Avni Bal (3521)

I2.1.

İngilizce dil eğitimi personeline ödeme

Murat Döner (3577), Bilal Yamur (3522), Tuğba Tokulluoğlu (3572), Avni Bal (3521)

E.

Deney

 

E1.

Deneyin yürütülmesi

Tuğba Tokulluoğlu (3572), Sema Aydın (3873), Kayacan Kaya (3873)

Y.

DÖSİM yolluk

 

Y1.

DÖSİM yolluk avansı alma

Bilal Yamur (3522), Sibel Karaca (3833), Melih Duman (3878)

Y2.

DÖSİM yolluk avansı kapama

Bilal Yamur (3522), Sibel Karaca (3833), Melih Duman (3878)

Y3.

DÖSİM yolluk bildirimi

Bilal Yamur (3522), Sibel Karaca (3833), Melih Duman (3878)

G.

İdari döner sermaye gelirleri

Songül Özdemir (2143), Sema Aydın (3873)