Matbaa kitap basımı

G2.2.   Matbaa kitap basımı

  1. İlgili birim (Yabancı Diller Yüksek Okulu) basımı istenen kitabın bilgileri ve basılacak kitap sayısını içeren Kitap Basımı Talep Formunu (KBTF) hazırlar. Matbaa’yı bilgilendirir.

  2. İlgili birim müdürü KTBF’yi imzalar. DÖSİM’e iletir.

  3. Matbaa kitap basım işlemlerini başlatır. Bandrolleri temin eder ve basılan kitaplara yapıştırır.

  4. Matbaa basımı tamamlanan ve bandrolleri yapıştırılan kitapları Kitaplığa teslim eder.