Matbaa diğer basım (ODTÜ içi)

G2.3.   Matbaa diğer basım (ODTÜ içi)

  1. İlgili kişi/bölüm/birim/proje yöneticisi matbaadan hizmet talebini matbaa birim amirine iletir.

    Not: Kartvizit basımı için Kartvizit Talep Formu doldurulur. Örnek kartvizit için tıklayınız. Tek taraflı kartvizit bedeli 100 adet 15 TL. çift taraflı kartvizit bedeli 25 TL. dir. ( Tel: 210 21 43-songulyavuz@gmail.com)

  2. Matbaa birim amiri istenen hizmetin içeriğini ve fiyatını belirten bir Sipariş Pusulası Formu (SPF) hazırlar, imzalar ve DÖSİM’e iletir.

  3. DÖSİM, ilgili kişi/bölüm/birim/proje yöneticisine teklif mektubu hazırlar.

  4. DÖSİM müdürü teklif mektubunu imzalar ve ilgili kişi/bölüm/birim/proje yöneticisine iletir.

  5. İlgili kişi/bölüm/birim/proje yöneticisi teklifi değerlendirir, uygun görürse satın alma işlemlerini P. Proje altındaki benzer P2.3 süreçlerini izleyerek yapar.

  6. Matbaa basım işlemini tamamlar. İstenirse DÖSİM’e ödeme yapılmadan önce açık fatura keser.

  7. İlgili kişi/bölüm/birim/proje yöneticisi ödemeyi yapar. Dekontu DÖSİM’e iletir.

  8. DÖSİM satışlardan elde edilen tutarı DÖSİM Matbaa bütçesine gelir olarak ekler ve ödeme kaynağından düşer.