Matbaa diğer basım (ODTÜ dışı)

G2.4.   Matbaa diğer basım (ODTÜ dışı)

  1. İlgili kişi/firma matbaadan hizmet talebini matbaa birim amirine iletir.

  2. Matbaa birim amiri istenen hizmetin içeriğini ve fiyatını belirten bir Sipariş Pusulası Formu (SPF) hazırlar, imzalar ve DÖSİM’e iletir.

  3. DÖSİM, ilgili kişi/firmaya teklif mektubu hazırlar.

  4. DÖSİM müdürü teklif mektubunu imzalar ve ilgili kişi/firmaya iletir.

  5. İlgili kişi/firma teklifi değerlendirir ve uygun görürse onayını DÖSİM’e bildirir.

  6. Matbaa basım işlemini tamamlar. İsternirse DÖSİM’e ödeme yapılmadan önce açık fatura keser.

  7. İlgili kişi/firma ödemeyi yapar. Dekontu DÖSİM’e iletir.

  8. DÖSİM muhasebe işlemlerini yapar, istenirse kapalı fatura keser. Satıştan elde edilen tutarı DÖSİM Matbaa bütçesine gelir olarak ekler.