Kurum/firmadan ödeme

P2.1.    Kurum/firmadan ödeme

1.   Kurum/firma kararlaştırılan tarihte parayı DÖSİM hesabına yatırır.

2.   DÖSİM muhasebe işlemlerini yapar, ödeme için fatura keserek kuruma/firmaya iletir.

3.   DÖSİM yatan parayı Proje Takip Formundaki (PTF) oranlarla ilgili hesaplara (proje bütçesi, bölüm/dekanlık/rektörlük payları vb) aktarır.