Kredi avansı kapama

  1. Mutemet avans hesaba yattıktan sonraki 90 gün içinde harcamayı yapar ve faturalandırır. Zorunlu haller dışında, avans kapama belgelerinin süre dolmadan 10 gün önce DÖSİM'e iletilmesi gerekir.

Notlar:

  • Avans tutarı ile demirbaş alınamaz, sarf malzemesi ve hizmet alımları yapılabilir. Ancak satınalma yoluyla yapılabilen alımlar yapılamaz (Kırtasiye malzemesi alımı gibi). Bu avans türü süregelen yurtiçi akreditasyon ödemeleri, posta giderleri, projenin devamlılığı için demirbaş olmayan özel malzeme yapımları gibi alanlarda kullanılır. Gerektiğinde ürünün hangi amaçla alındığını mutemet faturanın arkasına yazı ile açıklamak durumundadır. Projenin uzun vadedeki tüm sarf ihtiyacı toplu olarak avansla karşılanamaz.
  • Avans harcamalarında kredi kartı kullanılamaz, nakit ödeme yapılması zorunludur.
  • Avans miktarı hesaba yatmadan harcama yapılamaz, fatura alınamaz.
  • Fatura tarihi, avansın yasal süresi içindeki tarihler olmalıdır. Yasal süre, avansın hesaba yatırıldığı andan itibaren tatiller dahil 90 gündür. Süre 90 günü geçerse cezai işlem uygulanır.
  1. Mutemet faturaları ve banka havale dekontlarını DÖSİM’e iletir.
  2. DÖSİM gerekli kontrolleri yapar, vergi ve bakiye tutarlarını hesaplar. Bakiye var ise, mutemet DÖSİM tarafından hesaplanan bakiye tutarını vezneye öder ve makbuz alır. Makbuzun bir kopyasını DÖSİM’e iletir.
  3. DÖSİM muhasebe işlemlerini yapar.
  4. DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı kredi avansı kapama işlemini onaylar.
  5. DÖSİM bloke edilmiş harcama tutarını ödeme kaynağından (proje bütçesi veya bölüm/dekanlık/rektörlük payı) düşer.