Kredi avansı alma

P2.2.2. Kredi avansı alma

 1. Proje yöneticisi ayrıntılı gerekçenin, avansın talep edildiği kaynağın, yetkilendirilecek kredi mutemetinin ve mutemetin sicil numarasının belirtildiği Kredi Avansı Talep Yazısını (KATY) hazırlar. Gerekirse teklif mektubunu ekler.

  Notlar:

 • ODTÜ’de çalışmayan bir kişi mutemet olarak yetkilendirilemez.

 • Avans miktarı 2700 TL'yi aşan durumlarda kredi avansı alınır.

 • Avans tutarı ile demirbaş alınamaz, sarf malzemesi ve hizmet alımları yapılabilir.

 • Aynı kaynaktan iki farklı kişi avans alabilir.

 1. Proje yöneticisi KATY’nı imzalar ve DÖSİM’e iletir.

  Not: Ödeme kaynağı proje bütçesi yerine bölüm/dekanlık/rektörlük payı ise, proje yöneticisi yerine harcama yetkilisi olarak, bölüm başkanı/dekan/rektör yardımcısı KATY’nı imzalar.

 2. DÖSİM gerekli kontrolleri ve muhasebe işlemlerini yapar. Avans tutarını ödeme kaynağından bloke eder.

 3. DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı kredi avansı alma işlemini onaylar.

 4. DÖSİM mutemetlik hesabı açılması için bankaya yazı yazar.

 5. Mutemet, yazı bankaya ulaştıktan sonra mutemetlik hesabı açtırır. DÖSİM’e IBAN numarasını iletir.

 6. DÖSİM talep edilen avans miktarını mutemetin mutemetlik hesabına yatırır.