İngilizce dil eğitiminin başlatılması

I1. İngilizce dil eğitiminin başlatılması

  1. Proje yöneticisi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) müdürü ise, YDYO müdürü DÖSİM’den proje kodunu alır ve Proje Takip Formunu (PTF) hazırlar. YDYO müdürü gerekli görürse PTF’nu hazırlarken DÖSİM’den yardım alabilir. (Maliyet hesapları eğitimi alacak kişilerin ödeyeceği toplam para üzerinden yapılır.) YDYO müdürü dışındaki proje yöneticileri veya danışmanlar ise, aşağıdaki adımlar yerine P. Proje veya D. Danışmanlık süreçlerini izleyerek proje veya danışmanlık yapar. Bu durumda bölüm başkanı ve dekan yerine YDYO müdürü onay verir.

  2. YDYO müdürü PTF’nu proje yöneticisi ve müdür olarak imzalar. YDYO PTF’nu DÖSİM’e iletir.

  3. DÖSİM gerekli kontrolleri ve düzeltmeleri yapar, YDYO müdürünü bilgilendirir. DÖSİM müdürü PTF’nu paraflayarak Rektörlüğe iletir.

  4. İlgili rektör yardımcısı PTF’nu onaylar ve proje başlar.