İngilizce dil eğitimi personeline ödeme

I2.1.     İngilizce dil eğitimi personeline ödeme

Not: İngilizce dil eğitimini veren personele ödeme işlemleri her ödeme döneminde (çoğunlukla her ay) tekrar edilir.

  1. Proje yöneticisi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) müdürü ise, YDYO müdürü Ödeme Çizelgesini (ÖÇ) hazırlar ve DÖSİM’e iletir. Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) müdürü dışındaki proje yöneticileri veya danışmanlar ise, aşağıdaki adımlar yerine P2.5. Personele ödeme veya D2.5. Danışmana ödeme süreçlerini izler.

  2. DÖSİM her çalışan için ücretin, mevzuatla belirlenen üst sınırı aşıp aşmadığını kontrol eder. Sınır aşılıyorsa, DÖSİM YDYO müdürünü bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

  3. DÖSİM proje bütçesinde yeterli personel ödeneği olup olmadığını kontrol eder. Yeterli ödenek yoksa DÖSİM YDYO müdürünü bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

  4. DÖSİM muhasebe ve bordro işlemlerini yapar. Harcama tutarını ödeme kaynağından bloke eder.

  5. DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı ödeme işlemini onaylar.

  6. DÖSİM bloke edilmiş toplam ödeme tutarını proje bütçesinden düşer, çalışanların ücretlerini maaş hesaplarına yatırır.