Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğümüzün yıl sonu muhasebe işlemlerini tamamlayabilmesi nedeniyle, Üniversitemiz bölüm/birimlerince 15 Aralık 2016-15 Ocak 2017 tarihleri arasında satın alma ve iş avansları taleplerinin gönderilmemesi rica/arz olunur.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğümüzün yıl sonu muhasebe işlemlerini tamamlayabilmesi nedeniyle, Üniversitemiz bölüm/birimlerince 15 Aralık 2016-15 Ocak 2017 tarihleri arasında satın alma ve iş avansları taleplerinin gönderilmemesi rica/arz olunur.