2017 Yılı Eymir Göl Kartı Formu

2017 Yılı Eymir Göl Kartı Formu

2017 Yılı Kart Başvuru Ücretleri            
                   
*Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Çalışanlar, Emekliler : 100,00 TL
*Kamu Kurum ve Kuruluşları dışında olanlar : 125,00 TL
*ODTÜ Mezunları       : 100,00 TL
*ODTÜ Mezunları Derneği Üyesi olanlar (2017 yılı) : 85,00 TL
*Kürek ve Su Sporları Kulübü Üyesi olanlar (2017 yılı) : 85,00 TL
1- Yukarıda Belirtilen Ücretlerin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Ziraat Bankası ODTÜ Şubesi TR80 0001 0015 3708 9807 0050 31 İBAN nolu hesaba  kart sahibinin adı-soyadı ve göl kartı olduğunu belirten  açıklama yazılarak yatırılması,
2- 1 Adet Resim, Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet Fotokopisi,        
3- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar İçin Ayrıca İşyeri Kimliklerinin, Emekliler İçin İse Emekli Cüzdanı Veya Kartının Fotokopisi, 
4- ODTÜ Mezunları İçin Diploma Fotokopisi, ODTÜ Mezunlar Derneği’ne Üye Olanlar Başvurularını Derneğe Yapacaklardır.
5- Bu Form Eksiksiz Olarak Müracaat Eden Tarafından Doldurulup, İmzalanacaktır.    
6- Tüm Belgeler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'ne Teslim Edilecektir, Mühendislik Merkez Bina 1. Kat Bilgi için Tel : 210 35 72 - 210 35 65
EYMİR GÖLÜ ÇEVRESİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1. Bu kart sadece adına yazılı kimse tarafından kullanılabilir. Başkasına devredilemez.
2. Kart ODTÜ Eymir Gölü çevresine giriş için geçerlidir.
3. Kart sahibi ancak aile fertlerini getirebilir (5 kişi).
4. Göl yolu tek yönlüdür ve hız sınırlıdır (30 km/sa).
5. Yüzmek tehlikelidir, izin verilmez.
6. Ateş ve mangal yakılmaz.
7. Kart sahibi misafirlerinin hareketlerinden sorumludur.
8. Çöpler naylon torbalara konulup, ağzı bağlı olarak çöp bidonlarına atılacaktır.
9. Araziye silahla girmek (av tüfeği dahil) ve kara avı yapmak yasaktır.
10. Balık yalnız olta ile avlanabilir, bir kişi bir bırakma olta kullanabilir.
11. Görevlilerin her istediğinde kartın gösterilmesi zorunludur.
12. Göl çevresine 05:00 – 22:00 saatleri arasında girilir.
13. Kart sahibi bütün kurallara uymayı taahhüt eder.
14. Kurallara uymayanların kartı bir daha verilmemek üzere iptal edilir.
15. Minibüs, otobüs ve benzeri araçların girmesine izin verilmez.
16. Hafta sonu uygulaması yapılacak tarihler ve belirlenen saatler arasında araç girişine izin
   verilmeyecektir. Göle ulaşım otobüsler ile sağlanacaktır.         
17.  Kış aylarında Göl suyunun buzlandığı durumlarda Göl üzerinde gezilmez.    
18. Bu kart Göl Bölgesine araç girişine izin verildiği dönemlerde geçerlidir.    
19 Kaybolan kart ücretsiz yenilenmez.
20 Kaybolan kartı bulanların ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’ne teslim etmeleri 
  rica olunur.
                      TEL: 210 35 72