2015 Yılsonu Taşınır İşlemleri

2015 Yılı içinde İşletmemiz kapsamında demirbaş alımı gerçekleştiren birimler, bu alımlar için mevzuat gereği ambar girişi yapmamışlardır. Bu demirbaşlar için İşletmemizde Taşınır Net üzerinden giriş işlemleri yapılmıştır. Bu demirbaşlar yılsonunda (Aralık) birimlere devredilecektir. Devir işlemlerinde kullanılması gereken Taşınır İşlem Fişinin İşletmemizden en geç 31.12.2015 tarihine kadar alınması gerekmektedir.