DÖSİM yolluk

Y.  DÖSİM yolluk

Notlar:

  • Bu süreç proje bütçesi dışında bir kaynaktan karşılanan ve ödeme kaynağı DÖSİM olan yolluk işlemlerini kapsar.

  • Proje bütçesi kullanılacak ise, ilgili birim yine DÖSİM’dir, ancak yolluk işlemleri P. Proje altındaki P2.4 süreçleri izlenerek yapılır.

  • Rektörlük, her sene projelerin rektörlük payına ayrılan kısmından yolluk için bir bütçe ayırır. Yıl içinde devletten alınan Strateji Daire Başkanlığı özel bütçesi yetersiz kalırsa bu pay kullanılır. Bu durumda, yolluk işlemleri Y. DÖSİM yolluk altındaki süreçler izlenerek yapılır.

  • Devletten alınan özel bütçeden karşılanan yolluklarda, proje bütçesinden ek destek talep edilebilir. Bu durumda, yolluk işlemleri Y. DÖSİM yolluk altındaki süreçler izlenerek yapılır, ancak P. Proje altındaki P2.4 süreçlerinde belirtildiği gibi proje yöneticisinin de onayı alınır. 

  • İki yayın ödülü kapsamındaki yolluklarda ÜYK kararı alınır, ilgili birim yine DÖSİM’dir ve DÖSİM bütçesi kullanılır. Bu durumda, yolluk işlemleri Y. DÖSİM yolluk altındaki süreçler izlenerek yapılır.

  • Bunlar dışındaki yolluk işlemleri DÖSİM süreçleri kapsamında değildir, Akademik Tahakkuk tarafından yürütülür.