DÖSİM Süreçleri

Proje Akış ve Yönetim Sistemi (PAYS)

Süreç Kodu

Süreç Tanımı

Süreç Kodu

Süreç Tanımı

Süreç Kodu

Süreç Tanımı

P.

Proje

D.

Danışmanlık

G.

İdari döner sermaye gelirleri

P1.

Projenin başlatılması

D1.

Danışmanlığın başlatılması

G2.

Matbaa

P2.

Projenin yürütülmesi

D2.

Danışmanlığın yürütülmesi

   G2.2.

Matbaa kitap basımı

   P2.1.

Kurum/firmadan ödeme

   D2.1.

Danışmana ödeme

   G2.3.

Matbaa diğer basım (ODTÜ içi)

   P2.2.

Avans

 

 

   G2.4.

Matbaa diğer basım (ODTÜ dışı)

P2.2.1.

İş avansı alma

S.

Seminer

G5.

İç hizmetler

P2.2.2.

Kredi avansı alma

S1.

Seminerin başlatılması

   G5.1.

Taşıt pulu/bandrol alma

P2.2.3.

İş avansı kapama

S2.

Seminerin yürütülmesi

   G5.2.

Taşıt pulu/bandrol iadesi

P2.2.4.

Kredi avansı kapama

   S2.1.

Seminer personeline ödeme

   G5.3.

Trafik hasar

   P2.3.

Satın alma

 

 

G6.

P2.3.1.

Doğrudan temin yoluyla satın alma

I.

İngilizce dil eğitimi

G7.

Kayıp kimlik

P2.3.2.

İhale yoluyla satın alma

I1.

İngilizce dil eğitiminin başlatılması

G8.

Diğer (bal/saf su/limonluk)

P2.3.3.

Yurt dışından satın alma

I2.

İngilizce dil eğitiminin yürütülmesi

   G8.1.

Bal/saf su satış

   P2.4.

Proje yolluk

   I2.1.

İngilizce dil eğitimi personeline ödeme

   G8.2.

Limonluk kira geliri

P2.4.1.

Proje yolluk avansı alma

 

 

   

P2.4.2.

Proje yolluk avansı kapama

E.

Deney

 

 

P2.4.3.

Proje yolluk bildirimi

E1.

Deneyin yürütülmesi

 

 

   P2.5.

Proje personeline ödeme

 

 

 

 

P2.5.1.

Üniversite personeline ödeme

Y.

DÖSİM yolluk

 

 

P2.5.2.

Sözleşmeli personel çalıştırma

Y1.

DÖSİM yolluk avansı alma

 

 

   P2.6.

Yetkilendirme

Y2.

DÖSİM yolluk avansı kapama

 

 

   P2.7.

Raporlama

Y3.

DÖSİM yolluk bildirimi

 

 

   P2.8.

Projenin sonlandırılması