Deneyin yürütülmesi

E1. Deneyin yürütülmesi

Not: Deney bütçesinden karşılanan avans, satın alma ve yolluk işlemleri P. Proje altındaki benzer P2.2, P2.3 ve P2.4 süreçleri izlenerek yapılabilir.

1.   İlgili kurum/firma/kişi deney için bir talep yazısı hazırlayarak ilgili bölüm/birim veya konunun uzmanı akademik personele iletir.

2.   Deneyi yapacak uzman bölümden/birimden deney kodu alır. Deneyin içeriğini ve maliyetini (masraf ve ücret) tanımlayan bir yazı hazırlayarak DÖSİM’e iletir. Gerekirse kurum/firma/kişi’den gelen deney talep yazısını da ekler.

3.   Kurum/firma/kişi deney tutarını DÖSİM hesabına yatırır.

4.   DÖSİM muhasebe işlemlerini yapar, yatırılan tutarı deney bütçesine aktarır.

5.   Deneyi yapacak uzman Ödeme Çizelgesini (ÖÇ) hazırlar ve DÖSİM’e iletir.

6.   Uzman deneyi yapar, raporunu deneyi talep eden kurum/firma/kişiye iletir.

7.   DÖSİM uzman için ücretin, mevzuatla belirlenen üst sınırı aşıp aşmadığını kontrol eder. Sınır aşılıyorsa, DÖSİM uzmanı bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

8.   DÖSİM muhasebe ve bordro işlemlerini yapar.

9.   DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı ödeme işlemini onaylar.

10. DÖSİM uzmana ödeme tutarını deney bütçesinden düşer, uzmanın ücretini maaş hesaplarına yatırır.