Danışmana ödeme

D2.1.   Danışmana ödeme

Not: Danışmana ödeme işlemleri her ödeme döneminde (çoğunlukla her ay) tekrar edilir.

  1. Danışman Ödeme Çizelgesini (ÖÇ) hazırlar ve DÖSİM’e iletir.

  2. DÖSİM danışman için ücretin, mevzuatla belirlenen üst sınırı aşıp aşmadığını kontrol eder. Sınır aşılıyorsa, DÖSİM danışmanı bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

  3. DÖSİM danışmanlık bütçesinde yeterli ödenek olup olmadığını kontrol eder. Yeterli ödenek yoksa DÖSİM danışmanı bilgilendirir ve ÖÇ’de değişiklik yapar.

  4. DÖSİM muhasebe ve bordro işlemlerini yapar. Harcama tutarını ödeme kaynağından bloke eder.

  5. DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı ödeme işlemini onaylar.

  6. DÖSİM bloke edilmiş ödeme tutarını danışmanlık bütçesinden düşer, danışmanın ücretini maaş hesabına yatırır.