İş avansı alma

P2.2.1. İş avansı alma

 1. Proje yöneticisi Avans Mutemetleri için Yetki Belgesini (AMYB) doldurarak mutemet atar.

  Notlar:

 • Proje yöneticisi her sene alınan ilk avans talebi ile birlikte, mutemet için düzenlenen AMYB’ni DÖSİM'e iletilir.

 • Proje yöneticisi gerekirse avans talebi için ayrıntılı gerekçe yazısı hazırlar ve ekler.

 • Proje için daha önce mutemet atanmış ise veya daha önce atanan mutemetten farklı bir kişi avans almak için yetkilendirilmeyecekse, AMYB’nin hazırlanmasına gerek yoktur.

 • ODTÜ'de çalışmayan bir kişi mutemet olarak yetkilendirilemez.

 • Avans miktarı 2700 TL üst limitini aşamaz.

 • Mutemet aynı anda birden çok avans isteminde bulunamaz.

 • Mutemet daha önceden avans isteminde bulunmuş ise, bunu kapatmadan yeni avans isteminde bulunamaz.

 • Avans tutarı ile demirbaş alınamaz, sarf malzemesi ve hizmet alımları yapılabilir.

 • Aynı kaynaktan iki farklı kişi avans alabilir.

 1. Mutemet Avans İstem Formunu (AİF) hazırlar.

 2. Proje yöneticisi AİF’nu imzalar ve DÖSİM’e iletir.

  Not: Ödeme kaynağı proje bütçesi yerine bölüm/dekanlık/rektörlük payı ise, proje yöneticisi yerine harcama yetkilisi olarak, bölüm başkanı/dekan/rektör yardımcısı AİF’nu imzalar.

 3. DÖSİM gerekli kontrolleri ve muhasebe işlemlerini yapar. Avans tutarını ödeme kaynağından bloke eder.

 4. DÖSİM müdürü ve ilgili rektör yardımcısı avans alma işlemini onaylar.

 5. DÖSİM talep edilen avans tutarını mutemetin maaş hesabına yatırır. Mutemet, avans hesabına yattıktan sonra harcama yapabilir.